قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری ساکشن
قیمت خدمات پرستاری ساکشن
فوریه 22, 2019
قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری
قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری
فوریه 22, 2019
نمایش همه

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) خدمات پرستاری تهران درمان

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان

نوع خدمات

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

ملاحضات قیمت

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

150.000 تومان

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) خدمات پرستاری تهران درمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *