خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران
خدمات پرستاری در منزل غرب تهران
مارس 15, 2019
پرستار بیمار شبانه روزی
پرستار بیمار شبانه روزی
مارس 15, 2019
نمایش همه

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

تعرفه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران با توجه به خدمات ارائه دهنده متفاوت است.

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل شرق تهران

به موسسه ای اتلاق می شود که طبق این آیین نامه جهت تامین مراقبتهای پرستاری در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نیاز مددجویان مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با صلاحیت دائر می گردد. و از این پس در این آئین نامه به عنوان مرکز خدمات پرستاری در منزل شرق تهران به آن اشاره می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *