اکتبر

اکتبر 21, 2018
اعزام پزشک به خانه

اعزام پزشک به خانه

اعزام پزشک به خانه اعزام پزشک به خانه : برای درمان بیماران لازم است حتما بیمار توسط یک پزشک خوب معاینه گردد . اعزام پزشک به […]
اکتبر 21, 2018
اعزام پزشک به بیمارستان

اعزام پزشک به بیمارستان

اعزام پزشک به بیمارستان اعزام پزشک به بیمارستان : برای درمان بیماران لازم است حتما بیمار توسط یک پزشک خوب معاینه گردد . اعزام پزشک به […]
اکتبر 21, 2018
ویزیت بیمار در منزل

ویزیت بیمار در خانه

ویزیت بیمار در خانه چرا برای سالمندان خود، ویزیت بیمار در خانه را انتخاب کنیم؟ کاهش استرس و فشار اعضای خانواده در جهت ویزیت بیمار در […]
اکتبر 21, 2018
معاینه در منزل

معاینه در منزل

معاینه در منزل معاینه در منزل : خوشبختانه به لطف خدا و خدمات صادقانه و حرفه ای پرسنل معاینه در منزل این مرکز، این مرکز در […]
اکتبر 21, 2018
استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

استحمام و تغذیه سالمند و بیمار استحمام و تغذیه سالمند و بیمار : در واقع مراقبت از سالمند و پرستاری از سالمند در منزل دغدغه بسیاری […]
اکتبر 21, 2018
استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

خدمات درمانی و پرستاری در خانه

خدمات درمانی و پرستاری در خانه مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان خدمات درمانی و پرستاری در خانه خدمات درمانی و پرستاری […]
اکتبر 21, 2018
نوار قلب در منزل

نوار قلب در منزل

نوار قلب در منزل نوار قلب در منزل : در دنیای امروزی رشد سعودی خدمات در منزل کمک شایانی را به مردم کرده است یکی از […]
اکتبر 21, 2018
اعزام کودک یار به خانه

اعزام کودک یار به خانه

اعزام کودک یار به خانه اعزام کودک یار به خانه : خدمات پرستاری تهران درمان با اعزام کودک یار به خانه این امکان را دارد که […]
اکتبر 21, 2018
اعزام همراه بیمار در بیمارستان

اعزام همراه بیمار به بیمارستان

اعزام همراه بیمار به بیمارستان اعزام پرستار همراه بیمار به بیمارستان پیدا کردن یک پرستار حرفه ای و قابل اعتماد برای سالمند یا کودک از دغدغه […]
اکتبر 21, 2018
مراقبت بیمار در منزل

مراقبت بیمار در منزل

مراقبت بیمار در منزل مراقبت بیمار در منزل : یکی از روشهای نوین و آزموده شده درمانی در دنیای کنونی مراقبت و درمان بیمار در منزل […]
اکتبر 21, 2018
اعزام مراقب بیمار به خانه

اعزام مراقب بیمار به خانه

اعزام مراقب بیمار به خانه اعزام مراقب بیمار به خانه 1-اعزام مراقب بیمار ،بهیار،کمک بهیارو یا مراقب به منزل یا بیمارستان مورد نظر شما جهت ارائه […]
اکتبر 21, 2018
اعزام پرسنل پرستاری به منزل

اعزام پرسنل پرستاری به منزل

اعزام پرسنل پرستاری به منزل اعزام پرسنل پرستاری به بیمارستان و منزل پیدا کردن یک پرستار حرفه ای و قابل اعتماد برای سالمند یا کودک از […]
اکتبر 21, 2018
خدمات پرستاری در منزل

پرستاری در منزل

پرستاری در منزل پرستاری در منزل : درمان و پرستاری در منزل در مقایسه با درمان و مراقبت در بیمارستان دارای نتایج و فواید زیادی است […]
اکتبر 21, 2018
خدمات گفتار درمانی در منزل و بیمارستان

خدمات گفتار درمانی در منزل و بیمارستان

خدمات گفتار درمانی در منزل و بیمارستان خدمات گفتار درمانی در منزل و بیمارستان
اکتبر 21, 2018
شستن گوش در خانه

شستن گوش در خانه

شستن گوش در خانه شستن گوش در خانه
اکتبر 21, 2018
ساکشن در خانه

ساکشن در خانه

ساکشن در خانه ساکشن در خانه
اکتبر 21, 2018
نمونه گیری از خون در منزل و ارسال به آزمایشگاه

نمونه گیری از خون در منزل و ارسال به آزمایشگاه

نمونه گیری از خون در منزل و ارسال به آزمایشگاه نمونه گیری از خون در منزل و ارسال به آزمایشگاه
اکتبر 21, 2018
تزریقات، پانسمان زخم، سرم تراپی در خانه

تزریقات، پانسمان زخم، سرم تراپی در خانه

تزریقات، پانسمان زخم، سرم تراپی در خانه تزریقات، پانسمان زخم، سرم تراپی در خانه
اکتبر 21, 2018
اجاره و فروش تجهیزات پزشکی به بیماران و خانواده بیمار

اجاره و فروش تجهیزات پزشکی به بیماران و خانواده بیمار

اجاره و فروش تجهیزات پزشکی به بیماران و خانواده بیمار اجاره و فروش تجهیزات پزشکی به بیماران و خانواده بیمار
اکتبر 21, 2018
خدمات فیزیوتراپی در منزل و بیمارستان

خدمات فیزیوتراپی در منزل و بیمارستان

خدمات فیزیوتراپی در منزل و بیمارستان خدمات فیزیوتراپی در منزل و بیمارستان
اکتبر 21, 2018
خدمات مراقبت از کودک

خدمات مراقبت از کودک

خدمات مراقبت از کودک خدمات مراقبت از کودک : خدمات پرستاری تهران درمان با خدمات مراقبت از کودک این امکان را دارد که با اعزام پزشک […]
اکتبر 21, 2018
خدمات مراقبت از سالمند

خدمات مراقبت از سالمند

خدمات مراقبت از سالمند خدمات مراقبت از سالمند : برای سالمندان نیازمند به همراه و مراقب و همچنین برای سالمند تندرستی که فرزندان و بستگان نگران […]
اکتبر 21, 2018
خدمات مراقبتی از بیمار

خدمات مراقبتی از بیمار

خدمات مراقبتی از بیمار خدمات مراقبتی از بیمار : برای بیمارانی که در حال طی نمودن دوران نقاهت خود در منزل و یا بیمارستان می باشند […]
اکتبر 21, 2018
خدمات پرستاری عادی

خدمات پرستاری عادی

خدمات پرستاری عادی خدمات پرستاری عادی برای بیماران و مددجویان توسط پرستاران یا بهیاران در منزل و یا بیمارستان خدمات پرستاری عادی تهران درمان مؤسسه ای […]