خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

آگوست 25, 2019
خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی

خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی CCU/ICU

خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی CCU/ICU افرادی که بیماری های آن ها بسیار پیشرفته شده است و ادامه حیات این دسته افراد ملزم به استفاده از […]
می 19, 2019
خدمات پرستاری 24 ساعت

خدمات پرستاری 24 ساعت

خدمات پرستاری 24 ساعت ویژگی‌های پرستار سالمند 24 ساعت پرستار سالمند با نگهدار یا مراقب سالمند تفاوت های زیادی دارد برای نمونه پرستاران در بخش های […]
مارس 15, 2019
خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تعرفه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران با توجه به خدمات ارائه دهنده متفاوت […]
مارس 15, 2019
خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران ( بر اساس تعریف شورای بین المللی پرستاری) […]
اکتبر 21, 2018
استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

استحمام و تغذیه سالمند و بیمار استحمام و تغذیه سالمند و بیمار : در واقع مراقبت از سالمند و پرستاری از سالمند در منزل دغدغه بسیاری […]
اکتبر 21, 2018
استحمام و تغذیه سالمند و بیمار

خدمات درمانی و پرستاری در خانه

خدمات درمانی و پرستاری در خانه مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان خدمات درمانی و پرستاری در خانه خدمات درمانی و پرستاری […]
اکتبر 21, 2018
خدمات پرستاری در منزل

پرستاری در منزل

پرستاری در منزل پرستاری در منزل : درمان و پرستاری در منزل در مقایسه با درمان و مراقبت در بیمارستان دارای نتایج و فواید زیادی است […]
اکتبر 21, 2018
خدمات پرستاری عادی

خدمات پرستاری عادی

خدمات پرستاری عادی خدمات پرستاری عادی برای بیماران و مددجویان توسط پرستاران یا بهیاران در منزل و یا بیمارستان خدمات پرستاری عادی تهران درمان مؤسسه ای […]
اکتبر 21, 2018
خدمات ویژه پرستاری (نرسینگ)

خدمات ویژه پرستاری (نرسینگ)

خدمات ویژه پرستاری (نرسینگ) : برای بیماران نیازمند به icu و ccu در منزل و بیمارستان *با استفاده آی سی یو کاران ماهر و تجهیزات کامل […]
اکتبر 20, 2018
خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری ارائه خدمات درمانی و خدمات پرستاری در منزل بخاطر داشتن مزیت هایی مانند در کنار خانواده بودن بیمار ،جلوگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی […]