خدمات پرستاری تخصصی

خدمات پرستاری تخصصی

اکتبر 26, 2019
پرستار تخصصی کودک

پرستار تخصصی کودک

پرستار تخصصی کودک امروز با افزایش تعداد زنان شاغل در ایران،  مراکز نگهداری از نوزادان و کودکان زیادی اعم از مهد کودک ها و مراکز خدمات پرستاری( […]
اکتبر 26, 2019
پرستار تخصصی سالمند

پرستار تخصصی سالمند

پرستار تخصصی سالمند به‌طور کلی پرستار سالمندان به کسی گفته می‌شود که از افراد کم‌توان سالمند مراقبت می‌کند.اصلی‌ترین توانایی در پرستاری تخصصی سالمند مسئولیت‌پذیری و احساس وظیفه نسبت […]
اکتبر 17, 2019
خدمات پرستاری تخصصی بيمار

خدمات پرستاری تخصصی بيمار

خدمات پرستاری تخصصی بيمار خدمات پرستاری تخصصی بيمارموسسه تهران درمان ،  در هر جایی که شما نیاز داشته باشید حاضر است. تیم ما با برنامه‌ریزی و هماهنگی، […]
آگوست 25, 2019
خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی

خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی CCU/ICU

خدمات پرستاری جهت بيماران تخصصی CCU/ICU افرادی که بیماری های آن ها بسیار پیشرفته شده است و ادامه حیات این دسته افراد ملزم به استفاده از […]
آگوست 25, 2019
خدمات رادیولوژی در منزل

خدمات رادیولوژی در منزل

خدمات رادیولوژی در منزل خدمات رادیولوژی در منزل موسسه تهران درمان با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاه های تصویربرداری با همراهی پزشکان متخصص رادیولوژی خبره آماده خدمت رسانی می باشد. دستگاه‌های […]